atrakcje firmy historia jedzenie sport baza noclegowa miasto imprezy cykliczne uzdrowisko

steroids test kits

Teren spółki HIPODROM SOPOT usytuowany jest na powierzchni 402.777 m2 (40 ha 27,77 arów), pomiędzy ulicami Polną, Łokietka i Rybacką. Ostatnia z nich stanowi granicę pomiędzy miastami Sopotem i Gdańskiem. Czwarty bok prostokąta stanowi linia torów kolejowych osi Gdańsk-Gdynia. Najstarszą część obiektu stanowi kompleks toru wyścigowego wraz z zapleczem usytuowany od strony ulicy Polnej. Kompleks ten został zaprojektowany i wybudowany z przeznaczeniem do rozgrywania wyścigów konnych z udziałem publiczności i prowadzeniem zakładów totalizatora.

Poczynając od lat siedemdziesiątych XIX wieku, w pobliżu dawnego dworu karlikowskiego, między potokiem Gdynia, rozgraniczającym Gdańsk i Sopot, a dzisiejszymi ulicami Łokietka oraz Polną i torami kolejowymi kadra pułku pruskich czarnych huzarów" z Wrzeszcza urządzała sobie biegi myśliwskie. "Czarni huzarzy" byli elitarną jednostką wojskową, odgrywającą rolę gwardii cesarsko-królewskiej. Ponieważ wyścigi konne stanowiły rozrywkę dla publiczności, dbałe o atrakcyjność kąpieliska i nadanie mu europejskiej rangi władze gminy w 1898 roku nabyły ok. 50 ha owego gruntu i przeznaczyły go na hipodrom. W 1899 roku zaczęto organizować w Sopocie zawody jeździeckie o nagrody ustanowione przez gminę. Zawody konne weszły na stałe do programu imprez sportowych uzdrowiska. Jedynie w czasie pierwszej wojny zaniechano ich organizacji, a w 1917 roku cały teren podzielono na działki, które przyznano rodzinom żołnierzy pod uprawę ziemniaków. Potem jednak przywrócono hipodromowi dawną funkcję. W okresie międzywojennym odbywały się tutaj między-narodowe imprezy jeździeckie o randze europejskiej. W czasie drugiej wojny światowej tor nie przestał funkcjonować. Działalność wyścigowa w polskim Sopocie została reaktywowana w 1947 roku pod egidą Przedsiębiorstwa Torów Konnych w Warszawie. Pierwsze wyścigi mające charakter sezonowy zorganizowano 11 lipca 1947. Liczba dni wyścigowych oscylowała wokół dwunastu w sezonie. Nie było to dużo, ale jednak coś. Taki stan rzeczy utrzymał się do 1970 roku.

W okresie powojennym do tej pory tylko raz - w 1958 roku - rozegrano w Sopocie derby, najważniejszy wyścig koni czystej krwi arabskiej na dystansie 3000 m. W 1956 roku grupka zapaleńców zarejestrowała Jeździecki Ludowy Klub Sportowy. Za moment jego prawdziwych narodzin przyjmuje się jednak początek 1958 roku, kiedy to około 50 członków wybrało pierwszego prezesa. Dyrektorem toru był wówczas przedwojenny oficer 21 pułku ułanów major Jerzy Zaniewski.

W latach siedemdziesiątych tor sopocki de facto podporządkowany został celom sportowym, kosztem wyścigów konnych objętych totalizatorem. Od stycznia 1973 hipodrom tutejszy był związany ze Stadniną Koni w Kadynach i innymi stadninami z obszaru Polski północnej. Zaniechano wtedy wyścigów koni pełnej krwi angielskiej na rzecz koni półkrwi ze stadnin mazurskich, zakładów treningowych w Kwidzynie, w Białym Borze. W 1983 roku zaczął tu funkcjonować Ośrodek Treningu Ogierów. Od 1994 roku zarządza torem spółka z o.o. Hipodrom, początkowo w imieniu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Warszawie, a od jesieni 1997 roku w imieniu Urzędu Miasta Sopotu, który przejął od AWRSP 60 procent udziałów w spółce, stając się rzeczywistym włodarzem obiektu. W następstwie tego faktu Rada Miasta podjęła uchwałę o ogłoszeniu przetargu na dzierżawę toru na wyścigi lub na inne cele sportowo-rekreacyjne, niekolidujące z wyścigami, na okres do lat 30. W latach 1995-1996, po kilkunastoletniej nieobecności, wyścigi konne znów wróciły na sopocki tor. W 1996 roku impreza Turf Clubu uznana została w Sopocie za najlepszą imprezę rekreacyjną sezonu. Obecnie istnieją ambitne plany modernizacji i gruntowej przebudowy całego kompleksu, kiedy się doczekamy na pewno nie prędko, tego typu inwestycje zabierają sporo czasu a co najważniejsze muszą się znaleźć pieniądze na to. Miejmy nadzieje, że miasto nie popełni następnej głupoty i rzeknie się swoich udziałów na rzecz przyszłego inwestora jak to się stało w przypadku gruntów pod budowę Centrum Haffnera, gdzie miasto za darmo oddało grunty spółce. Na jakich układach to się odbyło czy doszło do korupcji do tej pory nie wyjaśniono okoliczności, pierwsza próba zgłoszenia sprawy do prokuratury została odrzucona.

steroids test kit