atrakcje firmy historia jedzenie sport baza noclegowa miasto imprezy cykliczne uzdrowisko

steroids test kits

14 marca 1945 roku siły II Frontu Białoruskiego przystąpiły do ataku na wojska niemieckie broniące rejonu Gdańsk-Gdynia. Uderzenie 49 i 70 armii wchodzącej w skład II Frontu Białoruskiego poszło na Sopot, który według założeń atakujących był najsłabszym punktem obrony i powinien doprowadzić do rozbicia zespołu Gdańsk-Gdynia oraz izolacji obu miast. Na przedpolach Sopotu, od strony Chwaszczyna czoła im miała stawić 73 Dywizja Piechoty, wspierana w ogniu walki w lasach sopockich przez 83 Dywizję Piechoty. Przewagę ogniową atakujących miało zrekompensować wsparcie udzielane broniącym ze strony okrętów Kriegsmarine z rejonu Zatoki Gdańskiej. 19 marca 1945 roku władze miejskie Sopotu wydały rozkaz do ewakuacji, choć tak naprawdę nie było już gdzie się ewakuować. Pierścień okrążenia mimo twardego oporu ze strony wojsk broniących rejonu Gdyni-Gdańska, zaciskał się powoli i nieubłaganie. 21 marca 1945 roku wojska radzieckie po zaciętych walkach zdobyły Wielki Kack i rozpoczęły ostrzeliwanie sił broniących się na zachód od Sopotu. Rano, około godziny 6.00, 23 marca 1945 roku, pierwsze oddziały Armii Czerwonej dotarły do plaży w okolicach Sweliny i weszły na teren miasta. Po krótkich walkach ulicznych oddziały niemieckie wycofały się z Sopotu odchodząc w kierunku Oliwy.

Zniszczeniu uległo sopockie kasyno gry, Kurhaus, hotele Werninghoffa i Metropol. W sumie około 10 % zabudowy miasta. Można przypuszczać, że w toku walk miasto, które nie było bronione w takim stopniu jak Gdańsk niewiele doznało strat w zabudowie. Dla mieszkańców miasta rozpoczął się nowy okres w ich życiu. Wiele zniszczonych obiektów jak dom zdrojowy nie zostało odbudowanych do swej dawnej świetności przez cały okres powojenny aż do zmian systemowych w Polsce, kiedy nowe władze miasta powoli zaczynały się przymierzać do poważnych inwestycji.

Cztery zdjęcia na tej stronie przedstawiają pozostałości po domu zdrojowym, który spłonął już po zakończeniu działań wojennych w Sopocie. W 2006 te pozostałości zostały zburzone i powstało nowoczesne centrum w dolnym Sopocie, Centrum Haffnera. Ujrzymy już zupełnie inny Sopot wybierając się spacerem na molo. Widać tu jedną z najbardziej byłych popularnych dyskotek "Fantom" lat 70tych i 80tych, oraz dyskotekę "Tip Top" na dolnym lewym zdjęciu.

Nowy etap rozpoczął się po zakończeniu II wojny światowej. W początkowym okresie w Sopocie swoje siedziby miały władze wojewódzkie, ponieważ Gdańsk zniszczony był w ponad 80 proc. Kiedy patrzymy z perspektywy lat na rozwój Sopotu w pierwszych latach po II wojnie światowej, to trzeba stwierdzić, że w tym trudnym okresie bardzo wiele zrobiono w dziedzinie kultury, a szczególnie muzyki i plastyki. Już samo zorganizowanie wyższych uczelni - Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, Wyższej Szkoły Muzycznej, Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, a później Wyższej Szkoły Ekonomicznej - i postawienie nauki na wysokim poziomie było fundamentem rozwoju Sopotu jako miasta kultury, było utrzymaniem i rozwijaniem ciągłości kulturowej. Umiejscowienie tu ośrodków władzy wojewódzkiej, wyższych uczelni, powstanie środowisk kulturalnych i naukowych wpłynęło poważnie na rangę miasta oraz jego intelektualny i administracyjny start w nową powojenną rzeczywistość.

Sopockie uczelnie wychowały całe generacje artystów, dzięki którym miasto było i jest postrzegane jako silny ośrodek kultury o przejawach wolnościowych. Przykładem może być powstanie "szkoły sopockiej", która zasłynęła z tego, że nie poddawała się bezkrytycznie socrealizmowi w sztuce. Innym przykładem mogą być przejawy odrzucenia przez wielu literatów ideologicznych nakazów i zaleceń, co doprowadziło do zlikwidowania przez ówczesne władze ambitnego pisma Wiatr od Morza, nie mieszczącego się w linii partyjnej ideologii. Odsuwanie od pracy wielu profesorów wyższych uczelni, którzy nie pasowali do realizacji programu socjalistycznego wychowania i nauczania młodego pokolenia oraz szykany i prześladowania byłych żołnierzy Armii Krajowej były powodem duchowego oporu wobec władzy. W okresie powojennym Sopot rozrastał się. Powstały nowe dzielnice: Przylesie, Kamienny Potok I i II oraz Brodwino, zbudowano sześć szkół podstawowych oraz wiele innych obiektów użyteczności publicznej. Nawiązując do przedwojennych tradycji festiwali w Operze Leśnej, począwszy od 1961 r. zaczęto tu co roku organizować międzynarodowe festiwale piosenki, dziś kontynuowane pod nazwą "Sopot Festiwal". Transformacja systemu politycznego w 1989 r. to początek nowego okresu w życiu miasta. W 1990 r. nastąpiły pierwsze wolne i demokratyczne wybory, po których samorząd stał się gospodarzem miasta w imieniu jego mieszkańców.

steroids test kit