atrakcje firmy historia jedzenie sport baza noclegowa miasto imprezy cykliczne uzdrowisko

steroids test kits

Sopot - jedno z piękniejszych miast u wybrzeży Bałtyku - zaczął tworzyć swoją legendę modnego uzdrowiska na początku dwudziestych lat XIX wieku. Utrwalił ją jednak dopiero na przełomie XIX i XX wieku. W tamtej, bowiem, jakże barwnej belle epoque kąpielisko sopockie było miejscem spotkań międzynarodowej socjety, głównie polskiej, niemieckiej i skandynawskiej - arystokratycznej, burżuazyjnej a także artystycznej.

Rozwoj osady sopockiej w latach dwudziestych XIX wieku i łączy się z osobą Jeana George'a Haffnera z Colmaru. Był to lekarz przyboczny generała napoleońskiego Jeana Rappa, który dotarł do Gdańska wraz z armią francuską. Haffner dostrzegł krajobrazowe i lecznicze zalety nadmorskiego pasma, wykupił tu grunt i zainicjował przekształcanie się ubogiej rybackiej wioski w dzisiejszym dolnym Sopocie w niewielkie uzdrowisko.

Okolicznością sprzyjającą przedsięwzięciu Haffnera było wybudowanie w 1824 roku bitej drogi z Gdańska przez Oliwę do Sopotu, dzięki czemu docierała tu większa liczba osób z najbliższych okolic. Dla kuracjuszy zbudował Haffner najpierw w 1823 roku zakład kąpielowy, a w rok później dom zdrojowy. W niewielkiej odległości od ówczesnego pomostu usytuował też szatnie dla panów i dla pań, później staną się one Łazienkami Północnymi i Południowymi. Lekarzowi z Francji zawdzięcza też Sopot pierwsze nadmorskie parki zwłaszcza starannie uformowane planty po stronie południowej. Nowe lecznicze i rekreacyjne funkcje dolnej osady w Sopocie spowodowały wzrost zaludnienia tutejszych gruntów i terenów, na których około połowy XIX wieku stało już 150 domów. Napływali tu nowi osadnicy znajdujący pracę w zakładach kąpieliska, przybywali coraz liczniejsi kuracjusze i letnicy zwłaszcza po 1870 roku, kiedy Gdańsk uzyskał połączenie kolejowe z Warszawą i z Koszalinem.

Do sopockiego mola dobijały statki obwożąc pasażerów od Helu, Gdyni i Orłowa po Jelitkowo, Brzeźno i Gdańsk. Przed I wojną statki kursowały też regularnie między Piławą i Królewcem oraz między wyspą Bornholm i Karlskroną na południu Szwecji. W dziejach Sopotu ważna jest też data 1874 roku, wówczas, bowiem powstała gmina. Z jej działalnością wiąże się kilka znakomitych inicjatyw, które pobyt w tym miejscu aż po dzień dzisiejszy czynią bardziej atrakcyjnym. Rozpoczęto w 1875 roku od wyreperowania mola za sumę 1500 talarów. W dwa lata później wykupiono od spadkobierców Emsta Adolfa, Bdttchera, pasierba doktora Haffnera, cały zespół zabudowań uzdrowiska. W latach 1880-1881 stanął, zatem nowy budynek zdrojowy wkomponowany na osi mola, z wielkimi werandami zamkniętymi ciągiem galeryjek arkadkowych. W nim skupiało się życie towarzyskie letniska, a nastroju dopełniała od 1888 roku własna orkiestra zdrojowa. W latach 1897-1901 po północnej stronie uzdrowiska urządzono kilka kortów tenisowych, a na terenie niedawnej wsi Świemirowo wkomponowano w 1898 roku tor wyścigów konnych z pięknym widokiem na zatokę. Oba te miejsca - korty i tor wyścigów konnych - ściągają tu na zawody, także i międzynarodowe, miłośników obu tych ekskluzywnych dyscyplin sportowych, nadto działające przy nich kluby są miejscem spotkań wielu interesujących ludzi.

Dekretem z 8 października 1901 roku, podpisanym przez cesarza Wilhelma II, Sopot uzyskał status miasta. Ta okoliczność inspirowała teraz magistrat do podejmowania nowych przedsięwzięć, które miały podnosili prestiż młodego miasta. W dalszym ciągu wykupywano grunty od dotychczasowych właścicieli i tak w 1904 roku pozyskano od ostatnich posesorów dawny majątek Przebendowskich, a w 1910 roku przejęto folwark Karlikowo. Tutaj niestety, z braku środków na remonty, rozebrano w 1912 roku dwór Ludwika Gralatha, wybudowany w połowie XVIII wieku, na miejscu historycznego dworu Kólmera. Sporządzono też wówczas plan urbanistyczny, który zakończył czasy chaotycznej zabudowy terenów miejskich. Zdecydowano wznieść nowe, reprezentacyjne gmachy, bardziej niż dotychczasowe odpowiadające zamożności kuracjuszy i pensjonariuszy młodego już i wytwornego letniska.


steroids test kit