atrakcje firmy historia jedzenie sport baza noclegowa miasto imprezy cykliczne uzdrowisko

steroids test kits

Historia budowy hali ciągnie się od 1999 roku, kiedy Gdańsk i Sopot porozumiały się w sprawie budowy ogromnej hali mieszczącej 11 tysięcy osób na granicy obu miast. Jednak od początku nad jej budową ciążyło fatum. Opóźnienia pojawiły się już podczas realizacji pierwszego etapu budowy, czyli tzw. Palowania, nie powiodły się przetargi. Początkowo wygrał austriacki Strabag, proponując cenę 133 milionów złotych, ale galopujące ceny materiałów budowlanych wystraszyły firmę i ta zrezygnowała z zamówienia, nie przejmując się nawet stratą 2 milionów złotych wadium. Wtedy Sopot zwrócił do drugiej firmy uczestniczącej w przetargu, czyli polskiego Budimeksu. Ta firma również zrezygnowała - po upływie kilku tygodni uznała tę kwotę zaproponowaną przez siebie (147 milionów złotych) zbyt niską. Teoretycznie Budimex nie mógł zdezerterować z placu budowy, ale dzięki znalezieniu błędów w swoich dokumentach zaskarżył swoją własną ofertę i wygrał. Na początku 2007 roku w drugim przetargu na budowę obiektu wygrała firma Budimex, proponując 197 milionów zł.

Parametry techniczne kubatura: 389.132,53m 3 wymiary zewnętrzne: około 214/180 m wysokość: 30,73 m powierzchnia zabudowy: 20.433,9 m 2 powierzchnia całkowita: 54.169,62 m 2 powierzchnia netto: 42.840,2 m 2 ilość miejsc siedzących: od 5.100 do 11.100 ilość miejsc siedzących i stojących: od 5.100 do 15.000

Konstrukcja obiektu Obiekt składał się będzie z ośmiu kondygnacji. Oparcie konstrukcji dachu nastąpi na czterech pylonach przestrzennych o rozstawie osiowym w układzie podłużnym 70,6 m, a w układzie poprzecznym 66,6 m. Pylony są posadowione na fundamentach palowych, natomiast pozostała część obiektu posadowiona bę- dzie na monolitycznie wylewanej, żelbetowej płycie fundamentowej. Widownia Hali składać się będzie z trybun dolnych na 3.972 miejsc; trybun-lóż na 1.011 miejsc; oraz trybun górnych na 2.674 miejsc (łącznie 7.657 miejsc stałych, w tym 36 miejsc dla niepełnosprawnych i 36 miejsc dla opiekunów). Rzędy trybun rozstawiono co 90 cm. Siedziska trybun będą tapicerowane i wyposażone w uchwyty na napoje. W budynku Hali znajdzie się łącznie 8 wind panoramicznych, 4 windy gastronomiczne, 2 windy towarowe przystosowane do przewozu noszy, 2 windy osobowo-towarowe oraz jedna winda zewnętrzna.

Hala będzie oferować atrakcyjny program imprez sportowych (w tym imprez o randze mistrzostw Europy i świata. Działalność Hali będzie miała charakter ogólnopolski, a w niektórych przypadkach będzie obejmowała państwa Unii Europejskiej i inne kraje. Infrastruktura i wyposażenie Hali będą przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Odbywać się tu będą rozgrywki gier zespołowych (koszykówka, siatkówka, hokej, itp.), zawody lekkoatletyczne, turnieje sportów walki, rozgrywki tenisowe, oraz rozgrywki w innych dyscyplinach. Obiekt przewidziany jest do organizowania imprez sportowych najwyższej rangi w większości z istniejących dyscyplin i dziedzin sportowych (np. tenis ziemny, tenis stołowy, hokej, badminton, jeździectwo, boks, zapasy, judo i lekkoatletyka). Do celów treningowych oraz do organizowania zawodów o randze lokalnej przewidziano wykorzystanie Sali Treningowej przylegającej od wschodu do budynku Hali. Na uwagę zasługuje fakt, iż już na etapie opracowywania koncepcji Hali projekt uzgodniono w około 50 ogólnopolskich związkach i organizacjach sportowych we wszystkich halowych dziedzinach i dyscyplinach sportu możliwych do przeprowadzenia w projektowanej Hali o randze Mistrzostw Świata

Budynek Hali przystosowany będzie również do organizacji imprez kulturalnych, takich jak koncerty największych gwiazd estrady, spektakle teatralne i operowe, a także seanse filmowe. Większość prestiżowych koncertów muzyki rozrywkowej odbywa się w Warszawie, a w dalszej kolejności Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu. Dzięki funkcjonowaniu Hali, także Pomorze doczeka się tych atrakcyjnych wydarzeń. Pozwoli to na naturalne wydłużenie sezonu turystycznego o miesiące jesienno-zimowe. Obiekt Hali umożliwiał będzie organizację kongresów, sympozjów, oraz targów i wystaw. Na potrzeby tej funkcji, Hala dysponować będzie 6322 miejscami, (w tym aranżacja areny Hali). Do tej pory w naszym regionie nie było możliwości organizowania tego typu wydarzeń i imprez z powodu braku odpowiedniej infrastruktury. Po oddaniu Hali do użytku, sytuacja ta ulegnie zmianie

W projektowanej Hali znajdzie się szereg zakładów gastronomicznych mających za zadanie obsługę widzów zarówno w czasie imprez, jak i poza nimi. Na poszczególnych kondygnacjach rozlokowano szereg zespołów gastronomicznych na około 200 miejsc konsumenckich każdy. Zespoły posiadają własne zaplecza gastronomiczne. Bufet dla sportowców na około 40 miejsc będzie służył także zespołowi administracji. Łączna liczba miejsc konsumenckich w: pubach, klubach, barach, lożach, restauracjach i w gastronomii okazjonalnej wynosi 1422

steroids test kit